NOT: Dosya çekmede sorun yaşarsanız; Getrigh, FlashGet, Godzilla v.s. gibi dosya indirme programlarınızı devre dışı bırakarak Windows üzerinden dosyaları indirin.
PROGRAMLAR
tazmin.zip (17/07/2003) Musa BOLATBAŞ tarafından hazırlanmış YEVMİYE, TAZMİNAT ve KEŞİF KASA programı. DOS tabanlı olup çalışması için aşağıdaki util.zip dosyası içindeki porgramları C:\UTIL klasörüne kopyalayın. (277Kb) Mouse sağ tuşuna basarak HEDEFİ FARKLI KAYDET ile kayıt yapınız.
bordro.zip (17/07/2003) Musa BOLATBAŞ tarafından hazırlanmış MAAŞ BORDROSU programı. DOS tabanlı olup çalışması için aşağıdaki util.zip dosyası içindeki porgramları C:\UTIL klasörüne kopyalayın. (303Kb) Mouse sağ tuşuna basarak HEDEFİ FARKLI KAYDET ile kayıt yapınız.
aski.zip (17/07/2003) Musa BOLATBAŞ tarafından hazırlanmış ASKI İLANI programı. DOS tabanlı olup çalışması için aşağıdaki util.zip dosyası içindeki porgramları C:\UTIL klasörüne kopyalayın. (275Kb) Mouse sağ tuşuna basarak HEDEFİ FARKLI KAYDET ile kayıt yapınız.
util.zip (17/07/2003) Musa BOLATBAŞ tarafından hazırlanmış ASKI İLANI, BORDRO ve TAZMİNAT programlarının çalışması için gerekli dosyalar. C:\UTIL klasörüne kopyalayın. (333Kb) Mouse sağ tuşuna basarak HEDEFİ FARKLI KAYDET ile kayıt yapınız. ASKI İLANI, BORDRO ve TAZMİNAT .EXE programlarının çalışması için MS VB 6.0 runtime dosyaları gerekmektedir. Eğer bu dosyalar daha önce bilgisayarınıza yüklenmediyse programınız çalışmayacaktır. İlgili dosyaları (~1 MB) http://download.microsoft.com/download/vb60pro/Redist/sp5/WIN98Me/EN-US/vbrun60sp5.exe linkinden kurabilirsiniz.
ttk004.zip (17/07/2003) T.C. Ziraat Bankası için Tasarrufu Teşvik Kesintisi Üç Aylık İcmal ve Şahıs Bildirim Formlarının Bilgisayar ortamında hazırlanması. 2 farklı Program (412Kb) Mouse sağ tuşuna basarak HEDEFİ FARKLI KAYDET ile kayıt yapınız.
ttkprg.zip (10/07/2003) T.C. Ziraat Bankası için Tasarrufu Teşvik Kesintisi Üç Aylık İcmal ve Şahıs Bildirim Formlarının Bilgisayar ortamında hazırlanması. Örnek Kayıt ve Program (448Kb) Mouse sağ tuşuna basarak HEDEFİ FARKLI KAYDET ile kayıt yapınız.
ttk.zip (30/05/2003) T.C. Ziraat Bankası için Tasarrufu Teşvik Kesintisi Üç Aylık İcmal ve Şahıs Bildirim Formlarının Bilgisayar ortamında hazırlanması. Disket Formatı (21Kb) Mouse sağ tuşuna basarak HEDEFİ FARKLI KAYDET ile kayıt yapınız.
RemMaaş (03/03/2003) RemMaaş Bordrosu Sayfasından ücretsiz indirin.(~11.5Mb)
imaas_5.zip (06/02/2003) İşçi Bordrosu V.5 ve İkramiye (50.000.- Yuvarlama yapıldı)(238Kb)
02ia_117.zip (23/01/2003) Özel Gider İndirimine Ait Bordro (2002 yılı 117 kişilik) (720Kb) Mouse sağ tuşuna basarak HEDEFİ FARKLI KAYDET ile kayıt yapınız.
2002iade.zip (23/01/2003) Özel Gider İndirimine Ait Bordro (2002 yılı 30 kişilik) (216Kb)
evrak.zip (21/12/2002) Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri(692Kb) Mouse sağ tuşuna basarak HEDEFİ FARKLI KAYDET ile kayıt yapınız.
sgy.zip (10/06/2002) Sürekli Görev Yolluğu(19Kb) Mouse sağ tuşuna basarak HEDEFİ FARKLI KAYDET ile kayıt yapınız.
ssk4brd.zip (07/06/2002) SSK 4 Aylık Sigorta Primleri Bordrosu (28Kb)MS Ofis excel2000
mevzuat.zip (30/05/2002) HTML formatında MEVZUAT tüm kanun,tüzük,yönerge,yönetmelik,genelgeler (1944Kb) TKGM Web sayfası. Mouse sağ tuşuna basarak HEDEFİ FARKLI KAYDET ile kayıt yapınız.
genelge.zip (30/05/2002) HTML formatında tüm genelgeler (1055Kb) İstanbul Bölge Müd. Web Sayfası. Mouse sağ tuşuna basarak HEDEFİ FARKLI KAYDET ile kayıt yapınız.
islemler.zip (30/05/2002) HTML formatında Tapu Sicil Müdürlüklerinde yapılan işlemler (556Kb) TKGM Web sayfası. Mouse sağ tuşuna basarak HEDEFİ FARKLI KAYDET ile kayıt yapınız.
mb601.zip (23/05/2002) Memur Maaş Bordrosu V6.01 (1265Kb) ilk girişte adınız sorusunu boş geçiniz. İlk şifre 12345 tir. MBYARDIM dosyasını mutlaka okuyun. Mouse sağ tuşuna basarak HEDEFİ FARKLI KAYDET ile kayıt yapınız.
tazminat.exe (17/01/2002) Arazi tazminat ve Yevmiye Bordrosu M.BOLATBAŞ (126Kb)
Wintopo (16/11/2001) Sayısallaştırma için raster görüntüden vektor'e dönüşüm programı.Sayfasından free download edin(2.6 Mb)
tahakkuk.zip (15/07/2001) V.1.03 Verile Emri,Yıllık İzin Bel.,Hastane Sevki,devam çiz.,Personel Bilgileri Lis.(168Kb)M.G.YÜCEDAĞ
fonkey.zip Şahıs KEY Formları,KEY İcmal,KEY Personel Bil.Disketi (254Kb)M.G.YÜCEDAĞ
iade1.zip Özel Gider İndirimi Bordrosu (306Kb)
cfx880p.zip Casio fx-880P (26KB) DOS yazı editör. Tüm mesleki hesaplamalar
giyim.zip Giyim-Kuşam Bordrosu (235Kb)
MESAİ CETVELLERİ
fenalet.zip (01/04/2002) Fenni Aletler ve Hizmet Otoları Bildirim Cetveli(Yeni Form) (8Kb) MS Ofis Excel2000 TKGM
takavayl.zip (06/03/2002) TAKAV Aylık Form (6Kb) MS Ofis word2000
dibc.zip (06/03/2002) Değişiklik İşlemleri Bildirim Çizelgesi (Bölge Müdürlüğüne) (4Kb) MS Ofis excel2000
mesai1.zip Mali yıla ait genel mesai cetveli. (281 KB) MS Ofis excel2000
mesai2.zip Aylık mesai cetveli. (258 KB) MS Ofis excel2000
mesai3.zip Fenni aletler bildirimi. (166 KB) MS Ofis excel2000
mesai4.zip Değişiklik İşlemleri işbildirim Cetveli. (261 KB) MS Ofis excel2000
prg.zip Yıllık çalışma programı. (16 KB) T.K.G.M.
DEMİRBAŞ EŞYALAR
dbtadat.zip Tadat Cetveli. (458 KB) MS Ofis excel2000
dbic.zip İcmal Cetveli. (276 KB) MS Ofis excel2000
dbdonser.zip Döner Sermaye Demirbaşları. (423 KB) MS Ofis excel2000
TAPU FEN HİZMETLERİ
kliseler.zip (17/07/2003) NCZ formatında Değişiklik Beyannamesi, Aplikasyon Krokisi, Plan Örneği ve Değişiklik Tasarımı Klişeleri (43Kb)
istem_5.zip (30/05/2003) Kadastro Değişiklik ve Kontrollük İşlemleri İstem Belgesi Başvuru Fişi MS Ofis excel ŞİFRE:12345 (27Kb)
baz.zip (04/04/2003) Karşılıklı Elektro – Optik Uzunluk Ölçüsü Hesabı MS Ofis word (8Kb)
roper.zip (04/04/2003) Nirengi, Nivelman, Pilye ve Poligon Röper Krokileri MS Ofis excel (3Kb)
degbeyan.zip (01/05/2002) Değişiklik Beyannamesi. (8 KB) MS Ofis excel2000
kbbibts.zip (31/03/2002) Kadastro Bilgi ve Belgeleri İstem Belgesi ve Teslim Senedi(20Kb) MS Ofis excel2000
thf.zip (06/03/2002) Teknik Hatalar Düzeltme Formu (4Kb) MS Ofis excel2000
fk.zip (26/08/2001) Fen Klasörü (11Kb) MS Ofis excel2000
DİĞER
r.zip (13/04/2003) Harcama kalemlerinden yapılacak giderler ve bunların kaydedileceği ayrıntı kodları MS Ofis word (39Kb)
sendika.zip (04/04/2003) 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Gereğince Mayıs Ve Kasım Aylarında Kamu İşverenlerinin Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Göndereceği Disket Formatı MS Ofis excel (5Kb)
unvankod.zip (04/04/2003) Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kolları MS Ofis word (63Kb)
hizkol.zip (04/04/2003) 190 S.K.H.K Tabi Kamu Kurum ve Kuruluşları Ünvan Kodları Listesi MS Ofis excel (13Kb)
mgmso12.zip (21/05/2002) MGM Personel ve Maaş Bilgileri Form 1,2 MS Ofis excel2000 (15Kb)
tayb.zip (26/03/2002) Tedavi Yardımı Beyannamesi ve Aile Yardımı Bildirimi MS Ofis excel2000 (7Kb)
raporizn.zip (25/03/2002) Hastalık İzin Onayı MS Ofis excel2000 (6Kb)
izinblg.zip (25/03/2002) Yıllık İzin Belgesi MS Ofis excel2000 (5Kb)
telefon.zip (21/03/2002) Tüm müdürlüklerin telefon rehberi HTML Formatında (80Kb)
tkm.zip (21/03/2002) Tüm müdürlüklerin isim listesi HTML Formatında (10Kb)
vizmemur.zip (20/01/2002) Vergi İade Zarfı V:2.1 MS Ofis excel2000 (179Kb)
vizemkli.zip (20/01/2002) Emekliler İçin Vergi İade Zarfı MS Ofis excel2000 (39.4Kb)
emkesibr.zip (05/01/2002) Şahıs Emeklilik Kesenekleri İcmal Bordrosu 30 kişilik MS Ofis excel2000 (106Kb)
vizarf.zip (05/01/2002) Vergi İade Zarfı V:1.5.03 MS Ofis excel2000 (240Kb)
657.zip 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (144Kb)
malbil.zip Malbildirimi. (10 KB) T.C.BA?BAKANLIK
viz.zip Vergi İade Zarfı. (82 KB) MS Ofis excel2000
KAYMAKAMLIK
3091.zip (10/06/2002) 3091 ile iligili formlar(11Kb) Mouse sağ tuşuna basarak HEDEFİ FARKLI KAYDET ile kayıt yapınız.
arsiv.zip (10/06/2002) Arsiv dosya kodları ve klasör arkalığı(25Kb) Mouse sa? tu?una basarak HEDEFY FARKLI KAYDET ile kayyt yapynyz.
formlar.zip (10/06/2002) Resmi formlar(31Kb) Mouse sağ tuşuna basarak HEDEFİ FARKLI KAYDET ile kayıt yapınız.
takvim.zip (10/06/2002) Zamanlı Gönderilecek Evraklar(66Kb) Mouse sağ tuşuna basarak HEDEFİ FARKLI KAYDET ile kayıt yapınız.
tel.zip (10/06/2002) Telefon Rehberi ve Tüm Kaykamlık Telefonları (402Kb) Mouse sağ tuşuna basarak HEDEFİ FARKLI KAYDET ile kayıt yapınız.
vakif.zip (10/06/2002) Sosyal Yardımlaşma Vakfı Programı(861Kb) Mouse sağ tuşuna basarak HEDEFİ FARKLI KAYDET ile kayıt yapınız.
buro.zip (10/06/2002) Kaymakamlık Büro Yönetimi (2804Kb) Mouse sağ tuşuna basarak HEDEFİ FARKLI KAYDET ile kayıt yapınız.
NOT: Dosya çekmede sorun yaşarsanız; Getrigh, FlashGet, Godzilla v.s. gibi dosya indirme programlarınızı devre dışı bırakarak Windows üzerinden dosyaları indirin.

 

125546